Sickingastins te GoŽnga

Ligging Deze Stins stond bij GoŽnga, gemeente Sķdwest-Frysl‚n.
Ontstaan De familie Sickinga komt al in 1383 in GoŽnga voor.
Andere benaming De Hege Wier
Geschiedenis Uit oude bronnen weten we dat rond 1383 een Feicke Sickinga al in GoŽnga woonde. Hij had samen met een neef, Sicke Albada, recht op een deel van de opbrengst van de tol te Staveren. Deze tol was van oorsprong grafelijk.
Bewoners
Huidige doeleinden Er is een boerderij bewaard gebleven, die nu nog de Hege Wier heet en ook de weg erlangs heet zo.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!