Sippemastins te Rijperkerk

Ligging Deze stins stond aan de Binnendyk 72 te Rijperkerk, gemeente Tytsjerksteradiel.
Andere benaming Sipma State, Sippemahus
Ontstaan Deze stins komt al in 1401 voor.
Geschiedenis De oudste vermelding van een stins komen we tegen in 1401: In een akte wordt gesproken over een landgeschil tussen Eslawald (bij het later Veenwouden) met het klooster Klaarkamp. Bij de localisering van Eslawald wordt er gesproken over het "Sippamahus".
In het Register van Aanbreng uit 1511 wordt Sipma/Sippama state vermeld als stemhoudende state.

Op de kaart uit het atlas van Bernardus Schotanus wordt Sippama omschreven als "een lusthuisje met een vraije tuin". Ook op de Kadastrale Kaart uit 1832 komt Sippama voor. Naar verluidt is het huis in 1898 afgebroken.
Bewoners ca 1500 Gosse van Sipma
ca 1540 Sybe Gossesz van Sipma
1560 - 1620 Ubele Sybesz van Sipma
1620 - 1650 Gosse Ubelesz van Sippama
1650 - ca 1686 Pieter Gosses van Sippama
ca 1686 - 1720 Gosse Reins van Sippama
1720 Reins Gosses van Sippama
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma Bronnen:
Archief van de heer P. Zylstra