Sirck Donye Huis te Bakkeveen

Ligging Het Sirck Donye Huis stond bij Bakkeveen, gemeente Opsterland.
Ontstaan Deze stins wordt in 1580 genoemd en was voorheen een uithof van de abdij Mariengaarde.
Geschiedenis Op de kaarten van Osinga en Schotanus (1718) komen we het huis tegen en wordt daarop afgebeeld als een stins-achtig gebouw. Ik ben op zoek naar meer informatie over deze stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!