Sitlum State te Tzum

Ligging Deze State stond in Tzum, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
SITLUM, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Franekeradeel, arrondissement en 4 uur ten westzuidwesten van Leeuwarden, kanton en 1 3/4 uur ten oostzuidoosten van Harlingen, 1/2 uur ten zuidwesten van Tjum, waartoe zij behoorde.
De plaats, waar zij gestaan heeft, is thans niet meer te vinden.

Een hele bijzondere vondst deed de heer P. Cramwinckel:
Op 5 mei 1587 wordt in de stad Utrecht door Lucia van Schonenbergh een codicil (handgeschreven testament) opgesteld, waarin ze aan kleindochter Agneta van Hardenbroek een "stuck goets te Thum" met de naam "Sythum off Sythumersate" aan haar schenkt. Agneta is een dochter van haar zoon Ernst van Hardenbroek, die trouwde met Isabella van Buuren. Lucia is getrouwd geweest met Joost van Hardenborek en na diens dood in 1557 met Aemilius Utenengh. Ze was een dochter van Sebastiaan van Schonenburg en Atcke Bockesdr (Agatha) Herema.
Bewoners/eigenaars Lucia van Schonenbergh
Agneta van Hardenbroek (kleindochter)
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851