Sjaerdema State te Dronrijp

Ligging Deze State stond bij Dronrijp, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Sjaerdema komt voor het eerst in de 15e eeuw voor.
Andere benaming Siardema goet
Geschiedenis Sjaerdema kan eigenlijk als een soort 'filiaal' van Hobbema
beschouwd worden.
In het midden van de 15e eeuw was Dio Hobbema eigenaar van Sjaerdema en hoewel deze familie in het begin van die eeuw door huwelijk verwant waren met de familie Sjaerdema uit Franeker, lijkt de naam toch niet bij die familie vandaan te komen.

Zijn kleindochter Imck Glins is later eigenaresse en door har huwelijk met Hayo Doeckez Rinia, komt het huis in eigendom van de familie Rinia. In 1511 is hun zoon Doecka Hayez bewoner van Sjaerdema. Hij wordt in dat jaar aangeduid als 'heerscip'.
Achttien jaar later laat hij, als Doucke Hayes oppe Ryp, de zwanenjacht registreren.

1664 of 1718? Schotanus tekent op zijn kaart (uit 1664 of 1718)? bij Sjaerdema resten van een omgrachting, die we op de kadastrale kaart uit 1830 niet meer tegen komen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!