Sjoerdsmastins bij Lekkum

Ligging Deze stins stond bij Lekkum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Deze stins komen we vanaf 1397 in de archieven tegen.
Ontstaan Siurdisma to Leckim (1397)
Geschiedenis Voor of in 1397 vond de echtscheiding plaats tussen Auk Syuuirtsma en Scelta Folpertha; Auk blijkt de bruidschat verduisterd te hebben. Omdat Auk het bedrag van 450 schilden, waarvoor zij veroordeeeld is, zelf niet kan opbrengen, wordt ze in de ban gedaan. Haar naaste verwant is Bauke Siurdisma, die in het voornoemde jaar aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade en om haar uit de ban te bevrijden, moet hij dit bedrag betalen.
Bauke kan hier niet aan voldoen, en hij weet het voor elkaar te krijgen, dat Aylika Rowertha (Roorda) van Genum zich borg wil stellen. Voor het betalen van de 450 schilden vindt er overdracht plaats van een stuk land van 40 pondemaat groot te Genum. Later wil de familie Roorda waar een vergoeding hebben voor dit stuk land, wat een geschil oplevert, dat zich tot 1507 blijft voortslepen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!