Sjukma State te Oostrum

Ligging Deze State stond in Oostrum, gemeente Noardeast-Fryslân.
Andere benaming Sjuckma-huis
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
SJUKMA of Sjuckma-huis, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Oost-Dongeradeel, arrondissement en 4 3/4 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton, en 1/2 uur ten oosten van Dockum, onder Oostrum.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851