Slijkenborch

Ligging Dit kasteel stond naast het vroegere Convent van Schoten bij het dorp Slijkenburg, gemeente Stellingwerf.
Ontstaan Het kasteel komt al in 1398 voor.
Geschiedenis Waar zich tegenwoordig het dorp Slijkenburg zich bevindt, bevond zich vroeger een veer voor de mensen die naar Kuinre wilden; op de plek waar de Linde en Tjonger samenvloeiden. Deze veer behoorde tot de rechten van het Convent van Schoten en tot ca 1470 ontving het klooster veel inkomsten hieruit.
Waarschijnlijk werd in de dertiende eeuw door de bisschop het veerrecht en allerlei onroerende goederen aan het klooster afgestaan. En van deze goederen was "een saet lants, geheiten Slikenborch".

In 1398 is er sprake van een slot of kasteel, dat met Slikenborch te maken heeft. In dat jaar krijgt de baljuw Claes Vroukyn Soen van Hertog Albrecht van Beieren de opdracht het 'huys ende slot tot Slikenborch' te beheren.
In de Middeleeuwen werden een aantal stukken grond in de huidige Buitenpolder achter Kuinre al Sleken of slikken genoemd. Slik of sleken verwijst naar periodiek droogliggende, aangeslibde, nog niet ingedijkte kleigrond. In dit geval klei, aangevoerd door de Zuiderzee. Hier werd hoogwaarschijnlijk het slot Slikenborch gebouwd en verklaart dit ook de naam van het kasteel.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van het kasteel is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: De website van de Stellingwerfen