Slot te Ypecolsga

Ligging Deze State stond in Ypecolsga, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
In oude tijden stond hier ook een slot of state, toebehoorende aan Take Abbema, die de Vetkoopers was toegedaan. In 1520 deden de Schieringers, die in het naburige Slooten  in bezetting lagen, eenen uitval, overrompelden deze sterkte en braken die geheel af.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851