Sloterdijkhuis bij Hallum

Ligging Waar dit huis gestaan heeft bij Hallum is mij niet bekend.Ontstaan Het huis moet voor 1723 zijn ontstaan.
Geschiedenis Eigenlijk weet ik niet meer over dit huis, dan bovestaande afbeelding en de informatie die daar onder staat.
Het huis was in 1723 eigendom van Titus Sloterdijk. Daar komt ook de naam Sloterdijkhuis vandaan.
Bewoners
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg