Sminia State te Ferwert

Ligging Deze State stond in Ferwert, gemeente Noardeast-Frysl‚n.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
SMINIA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Ferwerderadeel, arrondissement en 3 1/2 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton en 1 1/2 uur ten zuidwesten van Holwerd, 1/2 uur ten noorden van†Ferwerd, waartoe zij behoorde. Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenwoning, welke met de daartoe behoorende gronden, beslaande eene oppervlakte van 62 vierkante roeden 70 vierkante ellen, in eigendom wordt bezeten door Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminia, woonachtig te Burgum.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851