Sminia State

Ligging Deze State stond aan de Van Sminiaweg bij Oudkerk, gemeente Tytsjerksteradiel. Het huis stond op het land bij de afslag naar de Klaas Douwesweg.

Oude ansichtkaart van het huis uit ca 1890

Andere benaming It Nije Slotsje
Ontstaan Het huis werd in 1857 gebouwd.
Geschiedenis In 1857 wordt de bouw aanbesteed door Jhr. Arent Johannes van Sminia, eigenaar/bewoner van De Klinze, maar hij sterft in dat zelfde jaar. Zijn vrouw Clara van Coehoorn van Scheltinga gaat er wonen.
Bij haar overlijden laat zij het huis na aan nichtje Clara van Sminia, dochter van Hector van Sminia en zijn eerste vrouw Catharina van Haersma Buma, die naar haar genoemd is. De jonge Clara trouwt later met mr. Willem Carel Bothenius Lohman, burgemeester van Tytsjerksteradiel. Als zij in 1887 in het kraambed overlijdt, vestigt haar man zich elders en staat Sminia State 3 jaar leeg.

In 1890 wordt het huis betrokken door mevrouw Buma van Scheltinga. Zij liet het boswachtershuis "Bosk-ein" bouwen. Ook zij heeft niet lang van het huis kunnen genieten want ze overlijdt al in 1893.
Dan komt de villa in handen van Jhr. Arent Johannes van Sminia, zoon van Hector van Sminia en Wiskje van Haersma Buma, bewoners van De Klinze.

Als Arent en zijn vrouw Berendina Johanna van Welderen barones Rengers zich in 1904 te Leeuwarden vestigen in hun stadsvilla op de hoek van de Sophialaan en de Van Swietenstraat (later/nu Hotel De Kroon), staat Sminia State opnieuw drie jaar leeg.
In 1907 vestigt de arts dr. Groeneboom zich op Sminia State.
Erg lang heeft hij daar niet gewoond, want in 1916 wordt de state op afbraak verkocht en onmiddellijk gesloopt.
Lang heeft het huis dus niet bestaan; nog geen 60 jaar.
Bewoners 1857 Jhr. Arent Johannes van Sminia
1857 - 1875 Clara van Coehoorn van Scheltinga (weduwe)
1875 - 1887 Clara van Sminia (nicht), getrouwd met mr. Willem Carel Bothenius Lohman
1887 - 1890 mr. Willem Carel Bothenius Lohman (woont elders)
1890 - 1893 mevrouw Buma van Scheltinga
1893 - 1907 Jhr. Arent Johannes van Sminia
1907 - 1916 dr. Groeneboom
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden. Allen de naam staat nog als herinnering op het witte landhek.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Ansichtkaart van het huis omstreeks 1900 Kaartje met alle Stinsen rond Oudkerk
Verantwoording Tekst:
Jan van der Zwaag en Jan Leemburg
Bronnen
Archief van de familie Sminia
Foto 1 en 2: Site van Tresoar
Afb. 1: Jan van der Zwaag