Solckema Roodpannenhuis te Snikzwaag

Ligging Het Solckema Roodpannenhuis stond te Snikzwaag, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Dit huis komen we in de 16e eeuw in de archieven tegen.
Geschiedenis In de 16e eeuw komen we Tierck Annes Solckema tegen, die trouwt met Both Wybrensdr, een dochter van Wybren Auckes Waltinga. Deze Wybren woont in 1543 te Snikzwaag en in 1548 is hij grietman van Haskerland.
In de archieven komen we het Solckema roodpannenhuis tegen, dat meer centraal in het dorp stond, dan het Solkama-huis. Waarschijnlijk is het huis door bovengenoemd huwelijk overgegaan van de familie Waltinga in de familie Solckema.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!