De Solckema State te Dijken

Ligging Deze State stond ten zuiden van de kerk van Dijken, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan De familie Solckema wordt voor het eerst in 1543 genowmd.
Geschiedenis Anne Tyercksz (Solckema) was in 1543 eigenaar van een stuk land, dat naast grond van de kerk lag. Waarschijnlijk woonde hij nog niet in de Dijken, maar in Teroele. Pas van zijn kleinzoon Idzard Tjerckz van Solckema is zeker dat hij in de Dijken.
Onder de Dijken komen we in 1640 vier bij elkaar liggende boerderijen tegen, die in bezit zijn van twee erfgenamen van Idzard, terwijl op de kaart van Schotanus uit 1718 de Solkama State als een omgracht huis wordt weergegeven, met daarnaast enkele boerderijen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!