Solckemastins te Teroele

Ligging De Solckemastins stond te Teroele, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan De familie Solckema komen we vanaf 1543 tegen in Teroele, maar een eventuele stins zal ouder geweest zijn.
Geschiedenis In 1543 komen we Anne Tyercx (Solckema) tegen, die in Teroele woont en tot de eigenerfden behoort, die renten aan de kerk betalen. Hij was een zoon van Tjerck Gerrits, die jong overleed.
De stamvader van deze familie is Solcke Tzetzes Solckema, afkomstig uit Oldeouwer. Hij heeft twee zonen Ebe Solckez, die bezittingen in Oldeouwer erft, en Gerryt Solkaz, die in 1511 bezittingen in Ypekolsga heeft. Gerryt heeft weer twee zonen: Wlcke Gerrytz en Tjerck Gerrits, de vader van Anne.

Het land van Solckema grenst aan stukken geestelijk goed in Teroele en in 1578 wordt Anne Tyercks aangeslagen voor 12 caroligulden. Dit is het bedrag voor een edelman en bovendien is hij de hoogstaangeslagene in Teroele. Hij sterft in 1586.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!