Solckemastins te Tjerkgaast

Ligging De Solckemastins stond te Tjerkgaast, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins is mogelijk rond 1578 ontstaan.
Geschiedenis In Tjerkgaast vestigt zich Tjerck Annez Solckema, een zoon van Anne Tjercksz Solckema van de Solckemastins in Teroele.
Hij trouwt met Both Wybrensdr Waltinga uit Snikzwaag en na haar dood in 1565 met Luts Meinedr Tietema. Door zijn eerste huwelijk is hij zijdelings verwant met zijn dorpsgenoten Ede Aukes en Oene Edes Reynalda en komen goederen in Haskerland in zijn bezit. Met Luts woont hij eerst enige tijd in Balk, maar voor 1578 gaat hij in Tjerkgaast, want in dat jaar wordt hij voor 3 caroliguldens aangeslagen. Samen met de pastoor en Oene Edes Reynalda behoort hij daarmee tot de vier rijkste inwoners van Tjerkgaast.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!