Spannenburg

Ligging Dit huis ligt aan de Strjitwei nr. 5 in Tjerkgaast, gemeente Skarsterlân.

Tekening van de Stins door J. Stellingwerf uit 1722

Ontstaan Het huis werd in 1845 gebouwd.
Geschiedenis In 1845 is deze herberg met boerderij door Laas Tj. Spannenburg gebouwd. Eigenlijk is hier sprake van een gedeeltelijke herbouw van de Douma State uit Langweer, welke dateerde uit 1793. Het pand was toen echter aan beide zijden één venster breder, terwijl de ramen van kleine ruitjes waren voorzien. Het pand bevatte toen 12 kamers. Tijdens de restauratie in 1974 is inderdaad gebleken dat bij deze herbouw veel materiaal van de Douma State is herbruikt, zoals kozijnen, balken en allerlei betimmeringen. Verder bleek dat de kozijnen in de 18e eeuw donkerbruin geschilderd geweest zijn.
Bij de restauratie is deze kleur weer aangebracht, terwijl de empire-ramen uit 1845 wit geschilderd zijn, omdat zeer waarschijnlijk de ramen met de kleine ruitjes ook wit geweest zullen zijn. Het bezit een pilastergevel met een vooruitspringende middenpartij op dorische zuilen, gedekt door een fronton, waarin het provinciale wapen. Boven de deur bevindt zich een ramskop.
Bewoners 1845 Laas Tj. Spannenburg
Huidige doeleinden Volgens mij het heet nu Het wapen van Spannenburg.
Opengesteld
Foto's Tekening van de State door E.J. eelkema uit 1810
Bronnen Tekst: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Afb. 1 en 2: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979