Stania State te Buitenpost

Ligging Deze State stond in Buitenpost, gemeente Achtkarspelen.
Andere benaming
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
STANIA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Achtkarspelen, arrondissement en 5 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton en 2 1/2 uur ten oostnoordoosten van Bergum, ten oosten van Buitenpost, waartoe zij behoorde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851