Stedema State te Oostermeer

Ligging Deze State stond in Oostermeer, gemeente Tytsjerksteradiel.
Andere benaming Stedma
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
STEDEMA of Stedma, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Tietjerksteradeel, arrondissement en 4 uur ten oostzuidoosten van Leeuwarden, kanton en 1 1/4 uur ten oostzuidoosten van Bergum, 1/4 uur ten zuiden van Oostermeer. De juiste plaats, waar zij gestaan heeft, weet men niet meer aan te wijzen.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851