Steeginga State te Oosterwolde

Ligging Deze State stond in Oosterwolde, gemeente Ooststellingwerf.
Andere benaming Steenga, Steenge
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
STEEGINGA, ook wel Stegginga of Stienga gespeld, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Stellingwerf-Oosteinde, arrondissement en 6 uur ten oosten van Heerenveen, kanton en 2 1/2 uur ten noordoosten van Oldeberkoop, 5 min ten westen van Oosterwolde, waartoe het behoorde.
STEENGA of Steenge, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Stellingwerf-Oosteinde. Zie Steeginga.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851