Steenhuis te Schiermonnikoog

Ligging Het Steenhuis stond te Schiermonnikoog-Westerburen, in de gelijknamige gemeente.
Ontstaan Het Steenhuis wordt in de 16e eeuw genoemd.
Geschiedenis Schiermonnikoog was in de Middeleeuwen eigendom van de abdij Klaarkamp bij Rinsumageest. Door de Hollandse Graaf Albrecht van Beieren worden rond 1400 verschillende eilanden, waaronder waarschijnlijk ook Schier aan Herman Howenpe gegeven. Deze ontvangt dan bovendien het Alteke-huis in Dokkum. Na de 80-jarige oorlog komt het eiland in beheer van de Staten van Friesland, die het dan in het begin van de 17e eeuw als heerlijkheid verkopen.
In de Middeleeuwen stond hier al de Klaarkampster uithof. Vanaf 1400 laten de achtereenvolgende eigenaars huizen op het eiland bouwen. Door het verplaatsen van het eiland naar het oosten, waren ze genoodzaakt hun huis meerdere keren te verplaatsen.

In de 16e eeuw wordt er gesproken over een steenhuis bij het dorp Westerburen, dat inmiddels verdwenen is en nu ten westen van het eiland ligt.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!