Sterkenburg te Sybrandahuis

Ligging De Sterkenburg stond te Sybrandahuis, gemeente Dantumadeel.
Andere benaming Sibrenshus
Ontstaan De oudste vermelding van een stins is mij niet bekend.
Geschiedenis Syds Tjaerda van de Tjaerdastins te Rinsumageest had twee zoons, Worp en Barthold (Bartele). Deze laatste kreeg of kocht in 1452 deze stins en voegde de naam Sterkenburg aan zijn familienaam toe. Voortaan noemde hij zich Barthold Tjaerda van Sterkenburg.
Al snel vestigt deze tak van de familie Tjaerda zich in de Groninger Ommelanden. Zij verkregen daar de borg Wehe dicht bij Leens. Daar hebben de nakomelingen van Barthold eeuwenlang gewoond. De naam Sterkenburg werd ‘vergroningst’ tot Starckenborgh.
Warneer de State verlaten werd door de familie is niet duidelijk, in elk geval was dat voor 1700.

Wanneer de state verdwenen is? De "Tegenwoordige staat van Friesland" meldt rond 1785 slechts: "Van ’t oude huis Sterkenburg is thans maar alleen de Wier overig".

In de 50er jaren van de 20e eeuw stond op deze plek nog een boerderij die eigendom was van het Douwe Egberts concern en bewoond werd door D. de Groot.
Bewoners 1552 Barthold Tjaerda van Sterkenburg
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
Archief van Henk Talma
"De historie gaat door het eigen dorp" van A. Algra (ca. 1957)