Stins aan de Woudvaart bij Akkerwoude/Sibrandahuis

Ligging Deze stins stond aan de Woudvaart bij Akkerwoude/Sibrandahuis in de gemeente Dantumadiel.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Andere benaming Wyningha sate
Geschiedenis Ik ben op zoek naar informatie over deze stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!