Stins te Baaium

Ligging Deze Stins stond aan de Alde Baijumerdyk te Baaium, gemeente Waadhoeke.

Foto van stinsterrein van opgegraven stins in 2000 (13-9-2012)

Ontstaan De Stins werd waarschijnlijk in de 12e eeuw gebouwd.
Geschiedenis In april 2000 werden in een weiland, ten zuiden van de Alde Baijumerdyk de restanten van een 12e eeuwse stins gevonden. Een deel van de fundering, die bestaat uit keien en tufsteen, is daar aangetroffen bij het graven van een sloot. Het muurwerk zelf was weggebroken en er werden geen bakstenen aangetroffen. De stins moet omgracht geweest zijn, wat blijkt uit het feit dat aan weerszijden van de stins zich een gedempte gracht aftekende. De restanten waren geheel bedekt door een dikke laag verstoorde aarde. Omdat er tufsteen werd aangetroffen, is het goed mogelijk dat deze stins tegen het einde van de 12e eeuw gebouwd werd.
Wat de geschiedenis van deze stins betreft, is dat moeilijk vast te stellen. Deze is verweven met de Eeckemastins, die hemelsbreed ongeveer 100 m ten noordnoordoosten van deze stins stond. Zie aldaar voor verdere informatie.
Bewoners
Huidige doeleinden Het terrein, waar de fundering van deze stins werd gevonden, is weiland.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, P.N. Noomen, Uitg. Verloren, Hilversum, 2009
Afb. 1: archief van de heer J. Leemburg