stins te Flansum bij Raerd

Ligging Deze stins stond in de buurschap Flansum bij Raerd, gemeente Súdwest-Fryslân, de stinswier lag vóór de boerderij op Flânsum 1.

De boerderij Flânsum 1 op 7 mei 2011

Ontstaan Het ontstaan van de stins is niet bekend.
Geschiedenis Bij Flansum wordt in 1718 naast die van Piersmastins nog een stinswier aangegeven. Inderdaad wordt ook hier in de 15de eeuw een adelshuis genoemd. Een andere zuster van Onne van der Cappelle/Oenema (zie stins bij Inhimren) zou hier aan het begin van de 15de eeuw zijn ingetrouwd. Later behoorde het huis te Flansum aan de Albada's.
Gesuggereerd wordt dat een zuster van Onne Oenema de moeder van Renick Albada thoe Flansum was.

Bewoners 15e eeuw fam. Albada
2011 Hoite Harinxma

Huidige doeleinden Van stins en stinswier is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2009
Mondelinge info van de heer E. KLuvers
Foto 1: archief van J. Leemburg