Stins te Oosterzee

Ligging De Stins stond in Oosterzee, gemeente Lemsterland.
Ontstaan het huis werd rond 1500 gebouwd.
Geschiedenis De grietmannen van Lemsterland hadden de beschikking over een Stins in Oosterzee. Deze werd omstreeks 1500 gebouwd door Jancke van Oosterzee.
Helaas zijn er geen afbeeldingen over sporen bewaard gebleven, waardoor we er ons geen voorstelling van kunnen maken.
Bewoners 1500 Jancke van Oosterzee
Huidige doeleinden Van de Stins is spoor noch afbeelding bewaard gebleven.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen afbeeldingen bewaard gebleven.
Bronnen Tekst: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992