Stinsfenne bij Engelum

Ligging Deze stins stond aan de Beetgumervaart bij Engelum, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stins wordt in 1543 genoemd.
Geschiedenis Door de belendingen en het feit dat het land waarop de stins gestaan heeft, tussen 1543 en 1832 tot de kerk behoorde, weten we de plaats waar deze stins gestaan heeft.
De stinsfenne stond ten noorden van de Beetgumervaart, tussen Kemge goed of Kingum en Engelum. In 1543 wordt het als volgt omschreven: 'oltlandt, 3 pondemaeten olde fennelandt, geheeten den Stins fenne. Als belending wordt genoemd: 'joncvrouwe Jell Martne landen'. Dit betreft het Kenge of Kemge gued, dat jonkvrouwe Martena in 1517 van haar vader Hessel gerfd had.

De stins zal afgebroken zijn, toen het land eigendom van de kerk werd. Zoals van veel stinsen gezegd kan worden, had ook deze stins een gunstige ligging aan de vaart en vlakbij de terp van Engelum.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!