Stinsfenne in de sate Holpoort bij Jutrijp

Ligging Deze stinsfenne bevond zich bij Jurijp, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stinsfenne wordt in 1511 vermeld.
Geschiedenis In 1511 komen we dit goed tegen. Het bestaat uit twee pondematen grasland, en 'genoempt die Stins fenne'. Hij bevindt zich op het grondgebied van de sate Holpoort, die zijn naam ontleend aan het nabij gelegen meertje. De state wordt in 1511 'sate ter Helpoerta' genoemd.
De eigenerfde bezitter was de gebruiker Gerben Doeythiaz, hoewel drie anderen personen en de pastoor kleine renten uit het goed ontvingen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!