Stinswier I in Trophorne bij Elahuizen

Ligging Deze stins stond aan de Fokkesloot in Trophorne bij Elahuizen, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze stins ontstond.
Geschiedenis Op de kaart van Schotanus uit 1718 zien we in Trophorne een tweede stinswier aangegeven, waar we verder niets over weten. Deze stond in een bochtje van de Nieuwe Fokkesloot.
Volgens overlevering heeft de sloot zijn naam te danken aan de Oostfriese hoofdeling Focke Ukena. Nadat hij in 1420 uit Sloten was verdreven, vertrok hij richting Workum en passeerde deze sloot. Hij had een "grote bus" bij zich (een kanon afkomstig uit de stad Groningen), maar deze was te groot om mee te nemen. Om te voorkomen dat de vijand dit kanon nog zou kunnen gebruiken, liet hij deze in de sloot zinken.
Deze stins stond aan deze doorgaande weg tussen Sloten en Workum en bovendien was de sloot een strategisch belangrijk vaarwater.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!