Stinswier II in Trophorne bij Elahuizen

Ligging Deze stinswier bevond zich op het Zuideeinde van Trophorne bij Elahuizen, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze stins gebouwd werd.
Geschiedenis Op de kaart van Schotanus uit 1718 zien we op het zuideinde van Trophorne een tweede stinswier aangegeven. Deze lag bij een boerderij en een verlaten huisplaats of 'stemmende stelle'.
Verder is hier niets over bekend.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!