Stinswier bij Blessum

Ligging Deze stinswier bevond zich tegenover "oppe Fennen" of "Fenstera goet" bij Blessum, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stinswier wordt in 1718 genoemd.
Geschiedenis De stinswier behoorde in 1718 tot de landerijen van de kerk. Ook in 1543 wordt er al melding gemaakt van deze bezittingen, hoewel er dan geen stinswier wordt vermeld.
Bewoners Er zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden De stinswier en de stins zijn verdwenen.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!