Stinswier bij Bornwerd

Ligging Deze stinswier bevond zich ten zuiden van Bornwerd, gemeente Dongeradeel.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze stins ontstond.
Geschiedenis In 1422 en 1444 komen we in Dongeradeel twee hoofdelingen tegen met de naam Ripperda, mogelijk hadden ze hun stins op deze wier. De naam Ripperda komen we namelijk later nog tegen één van de twee sates, die bij de stinswier stonden.
In 1640 was de één van de twee sates, namelijk die westelijk gelegen was, nog in bezit van adel: jonker Aleff Aggama.

Op de kaart van Schotanus uit 1718 wordt bij deze boerderijen een wier aangegeven. Daarnaast wordt er in "De Tegenwoordige Staat" uit 1787 bij Bornwerd melding gemaakt van "verscheiden adelyke staten, onder anderen eene te zuiden der kerke, alwaar nog een boerenhuis met een wier overig is".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!