Stinswier bij Wierda te Engwierum

Ligging Wierda sate ligt op de Vellingen (Fjellingsreed 10) onder Engwierum, gemeente Dongeradeel.

De boerderij Wierda op het vroegere stinsterrein in april 2010

Ontstaan Omtrent het ontstaan van de stins/stinswier en state is niets bekend.
Geschiedenis Deze stinswier wordt door Herma van den Berg als "bij Wygara" onder Ee beschreven. Hij lag echter op land van Wierda onder Engwierum.
In 1511 pachtte Wilko Wyrden 80 pm van ondermeer Sybrich Jellinga en de erfgenamen van Focka Ropta. In 1543 en 1580 werd jaarlijks fl. 2 uit Wierda staede aan de pastoor betaald. In 1640 was Gerlandt Liauckema, weduwe van Aebinga, eigenaresse van Wyerda-sathe. De stinswier naast het huis wordt op de kaart van Schotanus van 1718 aangegeven.
Bewoners
Huidige doeleinden Het stateterrein is onbehuisd en niet meer herkenbaar.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis
Foto 1: Jan Leemburg