Stinswier ten zuiden van de Hemdijk bij Abbega

Ligging Deze stinswier bevond zich ten zuiden van de Hemdijk bij Abbega, gemeente Súdwes-Fryslân.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis Ik ben op zoek naar informatie over deze stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!