Stinswier aan de Housterdijk bij Jorwerd

Ligging Deze stinswier bevond zich bij Jorwerd, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze stins werd gebouwd.
Geschiedenis Een 1718 komen we in het atlas van Schotanus een stinswier tegen, die bij de zogenaamde Smidstuin aan de Housterdijk werd afgebeeld.
In de floreencohieren en de kadastrale atlas uit de 19e eeuw komen we deze wier ook tegen met de vermelding 'tuin en huis, kerkeland'. Het is echetre niet bekend of de stinswier tot dit perceel behoorde of op een aangrenzend perceel lag.
Verder onderzoek naar deze stinswier is gewenst.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!