Stinswier bij Lekkum

Ligging Deze stins stond bij Lekkum, ten noorden van de weg naar Miedum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan De stinswier komen we alleen in de 19e eeuw tegen.
Geschiedenis Op de kaart die Eekhoff in het midden van de 19e eeuw vervaardigde tekent hij een stinswier, ten noorden van de weg naar Miedum, in een bocht en tussen deze weg en het watertje de Oude Lits.
Deze stinswier wordt voor een groot deel omgeven door het land van de Buygersstins. Alleen ten oosten grensde dit stuk land aan de Sjoerdsmastins. Het land waarop de wier lag, was floreenvrij.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!