Stins

Ligging Deze stinswier lag aan de Damwoudster trekvaart bij Dantumawoude in Dantumadiel.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze stins ontstond.
Geschiedenis Op de kaart van Schotanus uit 1718 zien we ten westen van Oenema State aan de Damwoudster Trekvaart stinswier.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!