Stinswier op de Vellingen bij Ee

Ligging Ten westen van Lioenya State onder Ee, gemeente Dongeradeel.
Ontstaan Omtrent het ontstaan is niets bekend.
Geschiedenis Bij Schotanus en duidelijker nog op de kaart van Vegelin wordt bij het westelijke deel van de in het floreenkohier onder nummer 40 vermelde boerderij, de bij Lyoenia state behorende landerijen, een stinswier aangegeven. Met welke van de tussen 1640 en 1698 verdwenen sates dit deel van FC40 eventueel in verband gebracht kan worden, is onduidelijk.
Bewoners
Huidige doeleinden Het stinsterrein is onbehuisd, de stinswier is afgegraven.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis