stienswier bij Wiersma sate te Dantumawoude

Ligging Deze stinswier bevond zich ten noorden van Dantumawoude, gemeente Dantumadeel.
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze stins ontstond.
Geschiedenis Op de kaart van Schotanus uit 1718 wordt een stinswier aangegeven ten westen van de Damwoudster Trekvaart en ten noorden van het dorp.
De familie die in 1811 op de boerderij woonde, kozen bij de naamsaanneming in dit jaar voor Wiersma, verwijzend naar de nabij gelegen wier.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!