Stinswieren bij Brandenburg en de Joodse Tille bij Hogebeintum

Ligging Deze twee wieren stonden bij Hogebeintum, gemeente Noardeast-Fryslân.
Ontstaan Deze twee stinswieren worden waarschijnlijk in 1540 genoemd.
Geschiedenis In 1540 wordt er in een document van een stuk land gesproken van één pondemaat groot 'op Beyntuma meeden by die Hooge wieren'. Dit zouden de twee wieren kunnen zijn, die we in het atlas van François Halma uit 1718 tegen komen.
Na die tijd is waarschijnlijk één van de twee wieren afgegraven, want op de kaart van Eekhoff komen we nog maar één wier tegen.
In het archief bevinden zich geeen documenten, waaruit opgemaakt zou kunnen worden, dat er sprake is geweest van bewoning ook verdere historische gegevens ontbreken.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!