Stylva State te Genum

Ligging Dit adellijk huis stond in Genum, gemeente Ferwerderadeel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over dit adellijk huis:
Voorheen stond te Genum de sterkte Roorda, en naar men meent was hier in oude tijden nog een adellijke huis, Stylva, doch van beide is nu niets meer te vinden.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851