Sydtsmastins te Warns

Ligging De Sydtsmastins stond te Warns, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan De stins was mogelijk al vervallen of buiten gebruikt geraakt in 1494.
Geschiedenis In de geschiedschrijving wordt de stins niet vermeld, al in 1494 wordt er over het Sydtsmahuis gesproken.
Op de kaart van Schotanus uit 1718 wordt bij het Sydtsmahuis een stinswier aangegeven. Op deze kaart ontbreekt echter de naam Sytzama. Deze komen we pas tegen op de kaart van Vegelin uit 1739. Op beide kaarten wordt tegenover het Sydtsmahuis een stinswier aangegeven, ten noorden van het pad naar Hemelum. Op latere kaarten uit de 19e eeuw worden zowel het huis als de stins niet meer vermeld.
Nader onderzoek dient uitgevoerd te worden naar de relatie tussen deze stins en het huis Sydtsma.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!