Syma State te Grouw

Ligging Deze State stond in Grouw, gemeente Leeuwarden.
Andere benaming Zinia, Zynia
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis ZINIA of Zynia, beter Syma, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Idaarderadeel, arrondissement en 3 1/2 uur ten zuiden van Leeuwarden, kanton en 3/4 uur ten zuidoosten van Rauwerd, 1/2 uur ten zuidwesten van Grouw, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenplaats. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 72 bunders 25 vierkante roeden, worden in eigendom bezeten door Jetske Jelgers, woonachtig te Grouw.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851