Symon Hottiesz Hoitama State bij Oudega

Ligging De Symon Hottiesz Hoitama State stond bij Oudega (W), gemeente Sķdwest-Frysl‚n.
Ontstaan Deze State wordt rond 1500 genoemd.
Geschiedenis Naast de Hoytemastins, komen we in Oudega rond 1500 nog een tweede versterkt huis tegen met de naam Hoytema. Daarnaast waren er nog andere huizen in Oudega en Idsega, die een relatie met deze familie hadden.
De familie Hoytema, was net als andere verwante families, zoals Aggema van Harinxma, Solckema, Broersma en Oenema thoe Buwalda, een goed voorbeeld van een familie op de grens van adel en eigenerfden. De oudste generaties die we in genealogieŽn vinden, zijn verweven met fictieve elementen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!