Syrdsmastins bij Birdaard

Ligging De exacte ligging van deze stins is onbekend. Hij moet bij Birdaard, gemeente Ferwerderadiel gestaan hebben.
Ontstaan Deze stins wordt voor het eerst genoemd in 1409.
Andere benamingen castrum Siarsma, Sirdisma gued, Syrdsma gued, Syerthma gued
Geschiedenis Bij de bovengenoemde benamingen, die we tegen komen tussen 1409 en 1426 wordt naast het goed, ook steeds gesproken over een stenhuus of stens en statha.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!