Sytjama State te Huizum

Ligging De Sytjama State stond bij Huizum, gemeente Leeuwarden.
Andere benamingen Sytsma State, Sytzama Stins
Ontstaan Het is mij onbekend wanneer deze state gebouwd is.
Geschiedenis In 1492 is Schelto Sytjama (Van Sytzama) eigenaar van deze state. In dat jaar wordt de stins in de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers vernield door de vetkoperse Groningers. Schelte zal dus ongetwijfeld een aanhanger van de Schieringer partij geweest zijn. Waarschijnlijk is de stins niet herbouwd.
Bewoners 1492 Schelto Sytjama
Huidige doeleinden Er is niets van de stins/state terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen tekeningen of foto’s bekend.
Bronnen Tekst: Jan Leemburg