Sytzama State te Blija

Ligging Deze State stond in , gemeente .
Andere benaming Sytsma
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
SYTZAMA of Sytsma, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Ferwerderadeel, arrondissement en 4 uur ten noordnoordnoordoosten (is dit niet bijna ten noorden? KBR) van Leeuwarden, kanton en 3/4 uur ten zuidwesten van Holwerd, 1/2 uur ten zuidoosten van Blija, waartoe zij behoorde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851