Sytzamastins te Arum

Ligging
Andere benamingen Syttyema, Zydsama
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis In 1507 wordt er gesproken over "Sytzama hws, staten ende alle landen" en in 1541 over "d'ene helft van den olden stien". Ook in 1544 wordt er over een stins gesproken: "[...] huys, steen, staten ende landen van Zytthiema". En door een omschrijving uit 1565 weten we dat het goed omgracht was: "het huys staende op Sytziema statten, de hoeyberch daerby staende" en "Sytziema hoeffs graft".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!