Ter Harst

Ligging Deze stins stond in de buurtschap Steenharst ten zuidoosten van de kerk van Augsbuurt.
Ontstaan De stins wordt voor het eerst vermeld in 1479.
Geschiedenis In een oorkonde uit 1479 is onder Augsbuurt sprake van Rynnerth oppe Burch en in 1493 wordt de stins vermeld als het huis ter Harst. Mogelijk kreeg het Gerkesklooster deze burcht in eigendom toen Eve Reyntsz. (of Rynnertsz.) in 1492 al zijn goederen aan dit convent opdroeg.
Rond 1580 woonden hier waarschijnlijk Pieter Tadema, dorpsrechter en zijn vrouw Beyts Romptsdr., een zuster van Jildert Romptsz. van Rosema-sate. Ook Tjarck Sappes die in oktober 1584 door Jelger van Feytsma tot substituut grietman werd benoemd, woonde hier. In 1605 woonde hij in Kollum als hopman van een compagnie soldaten en verkocht zijn huis en land op Steenharst.
Bewoners 1479 Rynnerth ?
tot 1492 Eve Reyntsz.
1580 Pieter Tadema
1584 Tjarck Sappes
Huidige doeleinden Van de stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland, 1883-1885