Terwisga State te Appelscha

Ligging Deze State stond in Appelscha, gemeente Ooststellingwerf.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
TERWISGA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier, Zevenwouden, grietenij Stellingwerf-Oosteinde, arrondissement en 6 uur ten zuidoosten van Heerenveen, kanton en 3 uur ten oosten van Oldeberkoop, 1/4 uur ten westen van Appelscha, waartoe zij behoorde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851